Logoq7

 Thông tin số tài khoản cá nhân dành cho khách hàng thanh toán chuyển khoản trực tuyến

 Sacom bank Chi nhánh Q7:  060048725670                           Chủ tài khoản Bùi Thanh Trung

 Vietcombank Chi nhánh Q7:  0071000807024                        Chủ tài khoản Bùi Thanh Trung

Đong A bank Chi nhánh Q4:  0109119107                               Chủ tài khoản Bùi Thanh Trung

 Agribank Chi nhánh Q7:  6160205093950                               Chủ tài khoản Bùi Thanh Trung

 Maritime bank Chi nhánh Tân Bình:  04401016935128           Chủ tài khoản Bùi Thanh Trung

 Ngân hàng Á Châu ( ACB ) chi nhánh Q7: 232422219            Chủ tài khoản Bùi Thanh Trung